Binance

Statistika (Filmové melodie)

Statistika C Ami C Ami 1. Je statisticky dokázáno, že slunce vyjde každé ráno C Ami C Ami a i když je tma jako v ranci, noc nemá celkem žádnou šanci. F G E7 Ami F G F C R. Statistika nuda je, má však cenné údaje, neklesejte na mysli, ona nám to vyčíslí. 2. Když drak si z nosu síru pouští a Honza na něj číhá v houští, pak statistika předpovídá, že nestvůra už neposnídá. R. 3. Tak vyřiďte to ctěné sani, že záleží to čistě na ní, když nepustí ji choutky dračí, tak bude o hlavičku kratší. R.