Binance

Vedoucí (Chinaski)

Fis Kolegyně, prosim vás Přestaňte tu kvílet Seberte se, vypadněte Nebo budu střílet A nechte si svý řeči planoucí Neb Já jsem tady vedoucí Důležitě koukám do diáře Vypadněte z mojí kanceláře A pracujte tak Jak je žádoucí Já jsem tady vedoucí R:2x H Já jsem vedoucí Já jsem king! Fis Meeting, briefing, brainstorming E Rád bych vám drink nabídl Fis Chci váš feedback As soon as possible D-D-Důležitě koukám do diáře Vypadněte z mojí kanceláře A pracujte tak Jak je žádoucí Já jsem, já jsem, já jsem tady vedoucí R:2x Rec:Marcelko, prosim vás, dneska už tady pro nikoho nejsem, jo? Kolegyně, prosim vás Co děláte Pracuje se od půl deváté Jste jediná Kdo to pořád nechápe Vypadněte Na co tady čekáte A rád bych slyšel ňáký dobrý zprávy Doneste mi někdo trochu kávy Nebo bude peklo horoucí Já jsem tady vedoucí R:4x