Binance

Veselý turista (Chinaski)

G C D C G C D C G C D C G C D C G Ami C D Veselý turista, když přijde do smutného města, G Ami C D D obejde náměstí, do kašny pěťák pro štěstí si hodí, G Ami C D aby moh si pak říct: G C G můj pobyt končí a já byl jsem tu rád. Chodí sem a tam a spoustu lidí potkává, holky jak do reklam, jó, je to nebezpečná síla, chodí sem a tam, veskrze beznadějně sám, hospody zavírá, zívá a zpívá. G C D C R: I když můj krok je nestálý a vratký, G C D C dech se mu nekrátí a nezná cestu zpátky. G C D C I když mám chůzi nejistou, G C D nic mi nebrání být dál veselým turistou. Ve stánku přes ulici známku a pohlednici koupí si a do nejbližší poštovní schránky hodí aby moh si pak říct: můj pobyt končí a já byl jsem tu rád. R: I když můj krok... R: I když můj krok...