Binance

Raglan Road (Nedvědi & Brontosauři)

C Cmaj7 C F Ó Raglan Road, moje Raglan Road, Ami G C4sus C9add D4sus D prašná cesto mých dětských let. F Emi Ami Ó Raglan Road stačí jen vzpomenout C Dmi7 G a v myšlenkách se vrátím zpět. F Emi Ami Tam na housle vždycky žebrák hrál, C Dmi7 G já nemoh oči odtrh nout, C Cmaj7 C F když jsem kolem něj do školy chodíval Ami G C4sus C9add D4sus D po té báječné Raglan Road. Ó Raglan Road, moje Raglan Road, tys mě hlídala dál a dál. Já se nebál svou dívku - obejmout, když jsem na tobě - pevně stál. Pak jsem ji za pár let od oltá_ře ved, Láskou zpitý, zpitý, zpitý mladý bloud, a kde nám jinde mohly zvony vyzvánět nežli na staré Raglan Road? Ó Raglan Road, moje Raglan Road, tys byla svědkem mých mužných let, k tobě jsem si chodíval oddychnout a u sklínky - posedět. Když pak mou ženu k sobě sám pámbů chtěl, osudu nejde, nejde uniknout, zdobený vůz mi jí pomalu odvážel po naší známé Raglan Road. Mládí odvál čas, suché klouby mám a jen stěží se můžu hnout, ale přiznávám se, že občas chodívám pozdravit svou Raglan Road. Žebrák dávno je pryč, - já však dobře vím, že nesmí zmlknout tenhle kout, vezmu housle a sám se tam postavím, ať zpívá zas Raglan Road.