Matikář - naučíme matematiku. Každého.
Betano.cz - nová česká sázková kancelář

Černý Bill a bílá Nelly (Tučný Michal)

Byl černý jako ďábel černý Bill a bílá jako víla Nelly, jeho milá, miloval Bill svou milou ze všech sil a celé noci černé víno pil a za bílého rána vrávoral k své milé, ó Bille. Vadila se Nelly, je to slušná chvíle, za bílého dne dobývat se k své milé, už jsi zase pil, ne nevíš, co je černé a co bílé? Zachmuřil černé brvy černý Bill, ta slova věru nebyla mu milá, hm, na to Bill, co na tom, že jsem pil, ty jsi má Nelly, milá moje bílá. A ubohý Bill chce taky mít svůj díl, bílou Nelly. Ty zvíře, Bille, sáhneš-li na mě, poslední tvá chvíle, napomínala Nelly svého Billa, ale Bill nevěděl, co černé je a co bílé. Do krve zbil svou Nelly černý Bill nic nedbaje na poslední svou chvíli a do večera Bill svou Nelly usmířil, na černou noc se proměnil den bílý, můj milý, líbala Billa Nelly, víla vil, zůstaň, miláčku, aspoň ještě chvíli, nemohu, Nelly, čas je, abych pil. samou láskou vyschly by mi žíly. Ó, Bille, zaťala nehty Nelly v Billův týl, ty černá duše, tady máš svůj díl, tvář samý obvaz, Bill se divil a neví sám, je černý a nebo bílý. /:Byl černý Bill a byla bílá Nelly:/ 3x Tak dlouhá léta spolu šťastně žili a milovali se a pili ze všech sil, ať černá noc anebo den byl bílý, ať v černém pekle byli nebo v říši vil, dvě děti měli, když černý Bill se s Nelly oženil, Nelly, říkal, ta žába Bill je celý, ale ten kluk se nějak pomámil. Byla jak ďábel černá malá Nelly, byl jako Nelly bílý malý Bill. A Bille, říkala Nelly, tvá hlava také zbělí, mlč, Nelly, říkal Bill, ty víš, co černý je a nevíš, co je bílé. Bělala hlava Billa, který černý byl a nežli byla na padlý sníh bílá, upil se chudák Bill, právě že tak pil, a chudák Nelly se žalem usoužila. Pod bílou kalinou hrob našel černý Bill a černá hlína kryje bílou Nelly a bílý červ se usídlil v hrob stmělý a prach a popel po obou jen zbyl, černý nápis kameník tam vryl: "Zde leží Bill a jeho Nelly, kdo boží nebe si více zasloužil, kdo jenom miloval nebo kdo také pil, pomodlete se za ně, jak já se pomodlil."