Naposledy vložené
Binance
Nejčastěji prohlížené
Opomíjené

Tam do věčných bran (muzikály)

Plačka Áááá! Dracula Adriano! Lásko! Adriana Bože! Jsi to ty? Dracula Ano, já! Nejsi sama! Nesu ti šperky, klenoty! Svá ústa tiskni na má! A zažeň vrásky na čele. Adriana Proč jste dnes v černém, andělé? Dracula Máš divný, cizí hlas. Z tvých loktů čiší mráz! Co tady, baby, stojíte jak nemohoucí ovce? Přivítat máte vítěze, ne domnělého vdovce! Mou ženu chcete oplakat? Vždyť dýchá, vždyť je živá! Co se svící a modlitbou? Ještě se nepohřbívá! Kněžna se z toho vykřeše, však není žádná třtina. Já přece přišel na křtiny! Tak ksaktu, kde mám syna? Babice Smilování... Babice 1 To není naše vina... Dracula A kdo za to může? Snad já? Jsem snad porodní bába? Babice 2 Ó, pane, ta je zkušená. Babice 3 Kněžna jen byla slabá... Dracula A co lékař? Kde je ten? Šašek Já za ním běžel. Byl však pryč, v domku jen jeho dcera. Říkala, že prý ranhojič moc chvátal do kláštera. Dracula Tak tohle už je trochu moc. Tohle jsi přehnal, šašku. Stráže! S tím lotrem na pranýř! Tam prožij dlouhou, krutou noc, než dohraješ svou frašku! Jděte mi všichni z očí! Tebe, má lásko jediná, na nejsvětějším loži, v slzách teď prosí hrdina: probuď se - promluv - ožij! Adriana Vím, že jsi se mnou, jsem tvá jediná, s tou vírou se, lásko má, tak krásně usíná... Dracula Adriano! Adriano! Můj plod v tobě zrál, zůstaň, dýchej dál, šťastné ráno! Kam tak chvátáš, Adriano? Tam do věčných bran, jsou už dokořán. Dokonáno!